Download - Download Centre & File Fetch, fast downloads, high speed downloads (mp3s, DVDs, movie trailers, game trailers, and software downloads)

Jak dlouho se musí čekat na vyžádané stáhnutí souboru?

Jelikož Download Centre a File Fetch pracují na základě systému fronty, neexistují předem určené doby čekání.

Kdo přijde dřív, je dříve obsloužen.Pokud je vyžádán soubor z jiné web stránky prostřednictvím služby FileFetch, je třeba tento soubor nejdříve nahrát na servery Europe Online, což může, v závislosti na rychlosti připojení a vytíženosti serveru web stránky, chvíli trvat.

Jakmile je vyžádaný soubor bud ve FileFetch zóně nebo v Download Centre, je vypočten čas vysílání a uživatel obdrží přesný čas vysílání souboru, rychlostí 2 Mbps via satelit bez nutnosti být připojen k Internetu, offline.

Jen počítač , Kencast Fazzt klient a software DVB karty (jenž je nastaven na transponder Europe Online) je nutné mít aktivní v čase přenosu – poté jsou data poslána kompletně offline přímo k Vám.

Protože se doba čekání liší v závislosti na počtu aktivních uživatelů, kteří mají objednány soubory, nelze exaktně garantovat nějaké časové termíny pro stahování souborů.
<<< Předchozí  |  Domovská stránka  |  Další >>>