Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite

Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite
EOL Broadband Shop - All the broadband products you need
Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite   Společnost Tisková Služba Kontaktujte nás
EOL FastSurf - DSL-speed surfing, satellite DSL, high speed Internet, fast Internet, SkyBooster, OpenskyMediaThek - Streaming & Video on Demand (VOD, erotic, music, films, betting, games, softwares)Download - Download Centre & File Fetch, fast downloads, high speed downloads (mp3s, DVDs, movie trailers, game trailers, and software downloads)
Technical Info - dvb pci cards, sat TV dish, satellite coverage, DVB USB devices
FAQ - EOL FastSurf, E-Lert, Download Centre, File Fetch, MediaThek, Video on Demand, Fast 5, multicast downloads, streaming
Order Online our Broadband Services      PCPr@xis - PC Praxis names Europe Online/Plenexis Test Winner among all Satellite DSL Providers in Germany

      Tomorrow recommends Europe Online as the most attractive offer in a test of several internet-via-satellite service providers

      @Online Today - 'Online Today' selected Europe Online as the winner among all Satellite Internet DSL Providers
Download - Download Centre & File Fetch, fast downloads, high speed downloads (mp3s, DVDs, movie trailers, game trailers, and software downloads)

Jak dlouho se musí čekat na vyžádané stáhnutí souboru?

Jelikož Download Centre a File Fetch pracují na základě systému fronty, neexistují předem určené doby čekání.

Kdo přijde dřív, je dříve obsloužen.Pokud je vyžádán soubor z jiné web stránky prostřednictvím služby FileFetch, je třeba tento soubor nejdříve nahrát na servery Europe Online, což může, v závislosti na rychlosti připojení a vytíženosti serveru web stránky, chvíli trvat.

Jakmile je vyžádaný soubor bud ve FileFetch zóně nebo v Download Centre, je vypočten čas vysílání a uživatel obdrží přesný čas vysílání souboru, rychlostí 2 Mbps via satelit bez nutnosti být připojen k Internetu, offline.

Jen počítač , Kencast Fazzt klient a software DVB karty (jenž je nastaven na transponder Europe Online) je nutné mít aktivní v čase přenosu – poté jsou data poslána kompletně offline přímo k Vám.

Protože se doba čekání liší v závislosti na počtu aktivních uživatelů, kteří mají objednány soubory, nelze exaktně garantovat nějaké časové termíny pro stahování souborů.
<<< Předchozí  |  Domovská stránka  |  Další >>>


Společnost - Tisková Služba - Kontaktujte nás - Technické info - FAQ -

Copyright © 2003-2005 Europe Online Investments S.A. Autorské Právo. Soukromí.