Wjęcej informacji o FileFetch...

Użytkownik korzysta z FileFetch żeby otrzymać bardzo duże pliki z internetu via FTP lub HTTP bez połączenia telefonicznego, ponieważ informacje przesyłane są offline przez satelitę.

Plik który został zamówiony, najpierw będzie przesłany do Filezone a następnie przesłany na komputer danego użytkownika.

Jak funkcjonuje FileFetch?

Wystarczy podać adres FTP lub HTTP w miejsce, które jest na to przeznaczone i nacisnąć na guzik "Go". FileFetch sciągnie podany plik i prześle go do FileZone danego użytkownika.

Podczas calej procedury użytkownik może sprawdzić status swojego zamówienia...

25% : Zamówienie zostało zerejestrowane
50% : Procedura szukania pliku
75% : Plik jest w trakcie ściągania
100% : Plik znajduje się w Filezone użytkownika, gotowy do przesłania przez satelitę
Filezone : Osobisty obszar użytkownika Europe Online

Jest to obszar, który posiada 700Mb, zarezerwowany dla każdego uzytkownika Europe Online. Każdy zamówiony plik jest najpierw przenoszony do tego obszaru, a następnie przesyłany na komputer użytkownika.

Każdy plik może zostać tylko 3 dni w tej zonie. Po 3 dniach plik zostaje automatycznie wytarty z Filezone.
<<< Wróć |  Początek