Download - Download Centre & File Fetch, fast downloads, high speed downloads (mp3s, DVDs, movie trailers, game trailers, and software downloads)

Co je Europe Online Download Centre?

Europe Online Download centre je jedno z unikátnych a inovovaných elekronických súborových systémov na spojenie v dnešnom svete.

Je to obrovská databáza súborov. Ktoré si môžete objednat do vášho osobného pocítaca cez satelit. Europe Online's satelitná technológia garantuje rýchlost 2 Mbps po celom Europe Online's satelitnom prenose. Ako výsledok, užívatelia Europe Online majú prístup do týchto velkých súborov, ktoré by bolo nemožné stiahnút cez úzke pásmo.
Ako Download Centre pracuje?

Europe Online Download Centre je vysielací systém. To znamená, že Europe Online potrebuje poslat príjrm len raz a môže byt poslaný rozlišným užívatelom.

Ked užívatel zadá požiadavku na pripojenie, súbor je poslaný a umiestnený do bežného systému. Ak je pripojenie priptavené na dodanie, ukoncí sa prenos cez satelit pre všetkých užívatelov. Napriek tomu, len tí užívatelia, ktorí majú požiadavku na pripojenie bude im poslané spojenie na ich pocítac.
Späť |  Ďalej >>>