Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite

Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite
EOL FastSurf - DSL-speed surfing, satellite DSL, high speed Internet, fast Internet, SkyBooster, Opensky
Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite   Spoločnosť Tlačvý kútil Kontaktujte Nás
EOL FastSurf - DSL-speed surfing, satellite DSL, high speed Internet, fast Internet, SkyBooster, OpenskyMediaThek - Streaming & Video on Demand (VOD, erotic, music, films, betting, games, softwares)Download - Download Centre & File Fetch, fast downloads, high speed downloads (mp3s, DVDs, movie trailers, game trailers, and software downloads)
Technical Info - dvb pci cards, sat TV dish, satellite coverage, DVB USB devices
FAQ - EOL FastSurf, E-Lert, Download Centre, File Fetch, MediaThek, Video on Demand, Fast 5, multicast downloads, streaming
Order Online our Broadband Services      PCPr@xis - PC Praxis names Europe Online/Plenexis Test Winner among all Satellite DSL Providers in Germany

      Tomorrow recommends Europe Online as the most attractive offer in a test of several internet-via-satellite service providers

      @Online Today - 'Online Today' selected Europe Online as the winner among all Satellite Internet DSL Providers
Download - Download Centre & File Fetch, fast downloads, high speed downloads (mp3s, DVDs, movie trailers, game trailers, and software downloads)

Co je Europe Online Download Centre?

Europe Online Download centre je jedno z unikátnych a inovovaných elekronických súborových systémov na spojenie v dnešnom svete.

Je to obrovská databáza súborov. Ktoré si môžete objednat do vášho osobného pocítaca cez satelit. Europe Online's satelitná technológia garantuje rýchlost 2 Mbps po celom Europe Online's satelitnom prenose. Ako výsledok, užívatelia Europe Online majú prístup do týchto velkých súborov, ktoré by bolo nemožné stiahnút cez úzke pásmo.
Ako Download Centre pracuje?

Europe Online Download Centre je vysielací systém. To znamená, že Europe Online potrebuje poslat príjrm len raz a môže byt poslaný rozlišným užívatelom.

Ked užívatel zadá požiadavku na pripojenie, súbor je poslaný a umiestnený do bežného systému. Ak je pripojenie priptavené na dodanie, ukoncí sa prenos cez satelit pre všetkých užívatelov. Napriek tomu, len tí užívatelia, ktorí majú požiadavku na pripojenie bude im poslané spojenie na ich pocítac.
Späť |  Ďalej >>>


Spoločnosť - Tlačvý kútil - Kontaktujte Nás - Technické informácie - FAQ

Copyright © 2003-2005 Europe Online Investments S.A. Autirské práva. Súkrommé práva.