Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite

Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite
EOL FastSurf - DSL-speed surfing, satellite DSL, high speed Internet, fast Internet, SkyBooster, Opensky
Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite   Spoločnosť Tlačvý kútil Kontaktujte Nás
EOL FastSurf - DSL-speed surfing, satellite DSL, high speed Internet, fast Internet, SkyBooster, OpenskyMediaThek - Streaming & Video on Demand (VOD, erotic, music, films, betting, games, softwares)Download - Download Centre & File Fetch, fast downloads, high speed downloads (mp3s, DVDs, movie trailers, game trailers, and software downloads)
Technical Info - dvb pci cards, sat TV dish, satellite coverage, DVB USB devices
FAQ - EOL FastSurf, E-Lert, Download Centre, File Fetch, MediaThek, Video on Demand, Fast 5, multicast downloads, streaming
Order Online our Broadband Services      PCPr@xis - PC Praxis names Europe Online/Plenexis Test Winner among all Satellite DSL Providers in Germany

      Tomorrow recommends Europe Online as the most attractive offer in a test of several internet-via-satellite service providers

      @Online Today - 'Online Today' selected Europe Online as the winner among all Satellite Internet DSL Providers
Download - Download Centre & File Fetch, fast downloads, high speed downloads (mp3s, DVDs, movie trailers, game trailers, and software downloads)

Ako dlho budem cakat na pripojenie, ktoré som si objednal?

Odkedy Download Centrum and File Fetch pracuje na radovom systéme, neexistuje štandardný cakací cas. Je to prvé príchod, prvé spojenie.

Ked' je súbor poslaný z inej webovej stránky pomocou funkcie File Fetch a má byť odsunutý z nášho File Fetch servera fprvý krát, môže sa stať, že bude odsunutý, ale záleží to od veľksti súboru a kapacity servera, no všetko urcitý cas trvá.

Ak je súbor pripravený na prenos a je požiadavka na na začatie pronosu v Download Centre alebo v File Fetch File Zone, čas bude vykalkulovaný taka by sa k zákazníkovi dostal čo v najkratšom čase cez 2 Mbps offline download system.

Iba PC, Kencast Fazzt Client a DVB card software (priamy prenos z požadovaného súboru) potrebuje byť v tom čase, pokým spojenie nie je ukončené a v systéme offline vám zaslané.

Čakanie je vždy variabilné a závisí od počtu zákazníkov, ktorí sú pripojení na súbory, bohužiaľ nemôžme zaručiť špeciálny čas na pripojenie.
<<< Dozadu |  Späť |  Ďalej >>>


Spoločnosť - Tlačvý kútil - Kontaktujte Nás - Technické informácie - FAQ

Copyright © 2003-2005 Europe Online Investments S.A. Autirské práva. Súkrommé práva.