Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite

Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite
EOL FastSurf - DSL-speed surfing, satellite DSL, high speed Internet, fast Internet, SkyBooster, Opensky
Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite   Spoločnosť Tlačvý kútil Kontaktujte Nás
EOL FastSurf - DSL-speed surfing, satellite DSL, high speed Internet, fast Internet, SkyBooster, OpenskyMediaThek - Streaming & Video on Demand (VOD, erotic, music, films, betting, games, softwares)Download - Download Centre & File Fetch, fast downloads, high speed downloads (mp3s, DVDs, movie trailers, game trailers, and software downloads)
Technical Info - dvb pci cards, sat TV dish, satellite coverage, DVB USB devices
FAQ - EOL FastSurf, E-Lert, Download Centre, File Fetch, MediaThek, Video on Demand, Fast 5, multicast downloads, streaming
Order Online our Broadband Services
Press Corner - Press Kit - Company History
Press Releases Events
Press Kit Press Contacts
Tlač materiálov

Spoločnosť: Europe Online Investments S.A.

Betzdorf, Luxembourg,so základnou spoločnosťou Europe Online Investments S.A. je operátorom jedným z najväčších širokopásmových svetových satelitných systémou pre obsiahnutie enegrických multimedia. Prezident spoločnosť je Candace Johnson; Popri ňom Dr. Helmut Thoma je členom pre zahraničie. Europe Online (EOL) má veľa skúseností v prevádzkovaní a menežovaní prenosov Internetu cez satelit.

EOL zákazníci majú prístup do širokého pásma servisu, obsahujúci digitálne TV programy, vysoko-rýchlostné príjmy pre hry, software a hudnutak dobre ako aj video a offline e-mail service. Rozsiahle rýchlosti krokov cez Astra satellite 1H (19.2° východne) a Eutelsat satellite W3 (7° východne) čo znamená, že tento servis je prístupný po celej Európe. Uplný prístup je možný v angličtine, nemčine a francúštine.

Späť do Press Kit zoznamu

Spoločnosť - Tlačvý kútil - Kontaktujte Nás - Technické informácie - FAQ

Copyright © 2003-2005 Europe Online Investments S.A. Autirské práva. Súkrommé práva.