Press Corner - Press Kit - Company History
Tlač materiálov

Spoločnosť: Europe Online Investments S.A.

Betzdorf, Luxembourg,so základnou spoločnosťou Europe Online Investments S.A. je operátorom jedným z najväčších širokopásmových svetových satelitných systémou pre obsiahnutie enegrických multimedia. Prezident spoločnosť je Candace Johnson; Popri ňom Dr. Helmut Thoma je členom pre zahraničie. Europe Online (EOL) má veľa skúseností v prevádzkovaní a menežovaní prenosov Internetu cez satelit.

EOL zákazníci majú prístup do širokého pásma servisu, obsahujúci digitálne TV programy, vysoko-rýchlostné príjmy pre hry, software a hudnutak dobre ako aj video a offline e-mail service. Rozsiahle rýchlosti krokov cez Astra satellite 1H (19.2° východne) a Eutelsat satellite W3 (7° východne) čo znamená, že tento servis je prístupný po celej Európe. Uplný prístup je možný v angličtine, nemčine a francúštine.

Späť do Press Kit zoznamu