Technical Info - Satellite Dish Requirements - Position 7°East
Satelitní parabola - Eutelsat Satelit 7° východně

Velikost

TVelikost paraboly závisí na Vaší geografické poloze. Pokud jste situováni v oblasti příjmu satelitního signálu Eutelsat, 75cm parabola bude dostatečná.

Pokud jste mimo zobrazenou oblast vysílání Eutelsatu, budete nejspíše potřebovat větší parabolu pro získání dostatečného signálu ze satelitu Eutelsat. Pro více informací navštivte webovou stránku satelitu Eutelsat http://www.eutelsat.com/satellites/7e.html (satelit W3 transponder C12), klikněte na "Coverages/downlink" a vyberte obrázek nalevo.
Pro získání správné velikosti paraboly, následující převodní tabulka je nezbytná.

dBW dish cm
49 dBW 75 cm
48 dBW 85 cm
47 dBW 95 cm
45 dBW 120 cm
43 dBW 150 cm
41 dBW 180 cm


Pro více informací můžete také navštívit následující webové stránky: http://www.eutelsat.com/tools/3_2_5_5.html

Zaměření

Je důležité mít správně zaměřenou parabolu k příjmu signálu ze satelitu Eutelsat. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme kontaktovat Vašeho místního prodejce sat. vybavení za účelem korektního zaměření Vaší paraboly. Nezapomeňte na následující body:
  • Parabola musí být pevně připevněná;
  • Musí mít volný výhled na jih (7° východně);
  • Musí být umístěna maximálně 30 metrů od PC DVB karty nebo sat. přijímače (pokud je vzdálenost větší, konzultujte prosím, zapojení s Vašim místním prodejcem sat. techniky).
Pro více informací ohledně zaměřování paraboly můžete také navštívit následující webové stránky: http://www.eutelsat.com/tools/3_2_5_4.html.

Europe Online Special Offer