Technical Info - PC Requirements
Požadavky na počítač
  • o Minimálně 266 MHz procesor (Pentium Protm, Pentium IItm, III nebo jiný 100% kompatibilní procesor), minimálně 500 MHz procesor pro příjem TV&data
  • CD Rom mechanika
  • Volný PCI slot
  • Minimálně 64 Mbytes RAM (128 Mbytes RAM doporučeno)
  • Minimálně 120 Mbytes volného místa na pevném disku počítače
  • 2D grafickou kartu
  • Zvukovou kartu kompatibilní s kartou SoundBlastertm
  • Modem nebo ISDN adaptér
Bohužel v součastné době Europe Online není kompatibilní s počítači a software Appletm

Pouze individuální počítač s dial-up připojením na Internet je podporován. Naneštěstí není poskytována žádná podpora na instalaci služeb Europe Online v LAN-prostředí.

Europe Online Special Offer