Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite

Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite
EOL Broadband Shop - All the broadband products you need
Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite   Společnost Tisková Služba Kontaktujte nás
EOL FastSurf - DSL-speed surfing, satellite DSL, high speed Internet, fast Internet, SkyBooster, OpenskyMediaThek - Streaming & Video on Demand (VOD, erotic, music, films, betting, games, softwares)Download - Download Centre & File Fetch, fast downloads, high speed downloads (mp3s, DVDs, movie trailers, game trailers, and software downloads)
Technical Info - dvb pci cards, sat TV dish, satellite coverage, DVB USB devices
FAQ - EOL FastSurf, E-Lert, Download Centre, File Fetch, MediaThek, Video on Demand, Fast 5, multicast downloads, streaming
Order Online our Broadband Services
Technical Info - PC Requirements
Požadavky na počítač
  • o Minimálně 266 MHz procesor (Pentium Protm, Pentium IItm, III nebo jiný 100% kompatibilní procesor), minimálně 500 MHz procesor pro příjem TV&data
  • CD Rom mechanika
  • Volný PCI slot
  • Minimálně 64 Mbytes RAM (128 Mbytes RAM doporučeno)
  • Minimálně 120 Mbytes volného místa na pevném disku počítače
  • 2D grafickou kartu
  • Zvukovou kartu kompatibilní s kartou SoundBlastertm
  • Modem nebo ISDN adaptér
Bohužel v součastné době Europe Online není kompatibilní s počítači a software Appletm

Pouze individuální počítač s dial-up připojením na Internet je podporován. Naneštěstí není poskytována žádná podpora na instalaci služeb Europe Online v LAN-prostředí.

Requirements Simple installation
 DVB karty a zařízeni 
 Satelitní parabola 
 Počítač 
 Software 
 Internet 
 Install the DVB PC card 
 Install the Europe Online software 
 Install the Telestar Satellite Dish 
Europe Online Special Offer

Společnost - Tisková Služba - Kontaktujte nás - Technické info - FAQ -

Copyright © 2003-2005 Europe Online Investments S.A. Autorské Právo. Soukromí.