Wydarzenia

  Wystawy
 
 
SAT Expo Internet World Germany Mediacast
 
"The wireless challenge", od 4 do 7 pazdziernika 2002 w Vicencji, Włochy. "Największa wystawa internetowa na świecie", 4-6 czerwiec 2002, Berlin, Niemcy. "Convergence Show", 21-23 maj 2002, ExCeL, Londres, Anglia.
  Nagrody
 
 
PC MAGAZIN PC-PRAXIS ONLINE TODAY
 
The "PC Magazin" magazine designates Europe Online E-DSL Service as the most attractive offer for Internet via satellite.
October 2003, PC MAGAZIN.
W tescie porównującym zrealizowanym przez PC Praxis, Europe Online/Plenexis jest najlepszym dostawcą internetowym przez satelitę.
Wrzesień 2002, PC-PRAXIS.
Europe Online jest wybrany jako najlepszy dostawca internetu przez satelitę.
Maj 2002, ONLINE TODAY.