Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite

Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite
EOL FastSurf - DSL-speed surfing, satellite DSL, high speed Internet, fast Internet, SkyBooster, Opensky
Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite   Spoločnosť Tlačvý kútil Kontaktujte Nás
EOL FastSurf - DSL-speed surfing, satellite DSL, high speed Internet, fast Internet, SkyBooster, OpenskyMediaThek - Streaming & Video on Demand (VOD, erotic, music, films, betting, games, softwares)Download - Download Centre & File Fetch, fast downloads, high speed downloads (mp3s, DVDs, movie trailers, game trailers, and software downloads)
Technical Info - dvb pci cards, sat TV dish, satellite coverage, DVB USB devices
FAQ - EOL FastSurf, E-Lert, Download Centre, File Fetch, MediaThek, Video on Demand, Fast 5, multicast downloads, streaming
Order Online our Broadband Services
Technical Info - DVB card requirements
DVB karty a nastavenia

DVB PCI karty alebo DVB USB nastavenia musia byť nainštalované vo vašom počítači a pripojené na koaxiálny kábel cez Universal LNB na vašom satellite. Odblokuje váš príjem s tendencou a plámni na napojenie cez Europe Online Service.

Nasledovné DVB karty a nastavenia sú kompatibilné s Europe Online Service.

Kompatibilné s Europe Online Service:
 • TechniSat SkyStar2 (B2C2),
 • Hauppauge WinTV DVB-S, Hauppauge WinTV DVB-S Nexus, Siemens Fujitsu DVB-S, Techno Trend TT-PCline - premium S, Galaxy DVB-S, TechniSat SkyStar1, (Note: nedoporučujeme pre vysielanie dát a na príjem kde je maximálna rýchlosť 10 Mbps)
 • Hauppauge Nova, Techno Trend TT-PCline - Budget PCI, Satelco Multimedia,
 • Telemann SkyMedia 200/300
 • Pentamedia Pent@net, Pent@vision, Pent@vision CI, Pent@value alebo
 • Hauppauge WinTV Nova USB, Techno Trend TT-PCline - USB alebo
 • Pentamedia Pent@U+ (USB).
 • Kiss Technology Satdem/Satdem CI.
 • Broadlogic 1030/2030 PCI+.


 • Requirements Simple installation
   DVB karty a nastavenia 
   Satelitný prístroj 
   PC 
   Software 
   Internet 
   Install the DVB PC card 
   Install the Europe Online software 
   Install the Telestar Satellite Dish 
  Europe Online Special Offer

  Spoločnosť - Tlačvý kútil - Kontaktujte Nás - Technické informácie - FAQ

  Copyright © 2003-2005 Europe Online Investments S.A. Autirské práva. Súkrommé práva.