Technical Info - DVB card requirements
DVB karty a nastavenia

DVB PCI karty alebo DVB USB nastavenia musia byť nainštalované vo vašom počítači a pripojené na koaxiálny kábel cez Universal LNB na vašom satellite. Odblokuje váš príjem s tendencou a plámni na napojenie cez Europe Online Service.

Nasledovné DVB karty a nastavenia sú kompatibilné s Europe Online Service.

Kompatibilné s Europe Online Service:
  • TechniSat SkyStar2 (B2C2),
  • Hauppauge WinTV DVB-S, Hauppauge WinTV DVB-S Nexus, Siemens Fujitsu DVB-S, Techno Trend TT-PCline - premium S, Galaxy DVB-S, TechniSat SkyStar1, (Note: nedoporučujeme pre vysielanie dát a na príjem kde je maximálna rýchlosť 10 Mbps)
  • Hauppauge Nova, Techno Trend TT-PCline - Budget PCI, Satelco Multimedia,
  • Telemann SkyMedia 200/300
  • Pentamedia Pent@net, Pent@vision, Pent@vision CI, Pent@value alebo
  • Hauppauge WinTV Nova USB, Techno Trend TT-PCline - USB alebo
  • Pentamedia Pent@U+ (USB).
  • Kiss Technology Satdem/Satdem CI.
  • Broadlogic 1030/2030 PCI+.


  • Europe Online Special Offer