Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite

Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite
EOL FastSurf - DSL-speed surfing, satellite DSL, high speed Internet, fast Internet, SkyBooster, Opensky
Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite   Spoločnosť Tlačvý kútil Kontaktujte Nás
EOL FastSurf - DSL-speed surfing, satellite DSL, high speed Internet, fast Internet, SkyBooster, OpenskyMediaThek - Streaming & Video on Demand (VOD, erotic, music, films, betting, games, softwares)Download - Download Centre & File Fetch, fast downloads, high speed downloads (mp3s, DVDs, movie trailers, game trailers, and software downloads)
Technical Info - dvb pci cards, sat TV dish, satellite coverage, DVB USB devices
FAQ - EOL FastSurf, E-Lert, Download Centre, File Fetch, MediaThek, Video on Demand, Fast 5, multicast downloads, streaming
Order Online our Broadband Services
Technical Info - PC Requirements
Požiadavky na PC
  • Aspoň 266 MHz processor (Pentium Protm, Pentium IItm, III alebo iný 100% kompatibilný processor), aspoň 500 MHz processor pre TV & stream reception
  • CD Rom drive
  • Použiteľná PCI-Bus pripojovacia pozícia
  • Minimálne 64 Mbytes RAM (128 Mbytes RAM doporučovaná)
  • Minimálne 120 Mbytes voľný kapacita hard disku
  • 2D grafická karta
  • Zvuková karta kompatibilná s SoundBlastertm
  • Modem alebo ISDN terminalny adapter
Práve Europe Online nie je kompatibilný s Appletm hardware a operačným systémom.

Plrosím poznačte si, že iba individuálny PC s dial-up konektormi na Internet môže byť podporovaný. Bohužiaľ, nepodporuje použiteľnú inštaláciu z Europe Online Service na LAN-Network.

Requirements Simple installation
 DVB karty a nastavenia 
 Satelitný prístroj 
 PC 
 Software 
 Internet 
 Install the DVB PC card 
 Install the Europe Online software 
 Install the Telestar Satellite Dish 
Europe Online Special Offer

Spoločnosť - Tlačvý kútil - Kontaktujte Nás - Technické informácie - FAQ

Copyright © 2003-2005 Europe Online Investments S.A. Autirské práva. Súkrommé práva.