Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite

Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite
EOL FastSurf - DSL-speed surfing, satellite DSL, high speed Internet, fast Internet, SkyBooster, Opensky
Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite   Spoločnosť Tlačvý kútil Kontaktujte Nás
EOL FastSurf - DSL-speed surfing, satellite DSL, high speed Internet, fast Internet, SkyBooster, OpenskyMediaThek - Streaming & Video on Demand (VOD, erotic, music, films, betting, games, softwares)Download - Download Centre & File Fetch, fast downloads, high speed downloads (mp3s, DVDs, movie trailers, game trailers, and software downloads)
Technical Info - dvb pci cards, sat TV dish, satellite coverage, DVB USB devices
FAQ - EOL FastSurf, E-Lert, Download Centre, File Fetch, MediaThek, Video on Demand, Fast 5, multicast downloads, streaming
Order Online our Broadband Services
Technical Info - Internet Requirements
Požiadabky na Internet
  • Europe Online požaduje Internetové spojenie (Modem alebo ISDN spojenie) plus účet a dodávateľa internetového servisu.
  • Europe Online nedodáva Internetový servis, ale je kompatibilný so všetkými internetovými dodávatelmi.
Prosím zaznamenajte si niektorých dodávateľov ako napríklad AOL alebo Tiscali, ktoré nedodávajú podobné servery. EOL FastSurf nemôže byť pouýitý spolu s týmito dodávateľmi. Prosím kontaktujte vašeho dodávateľa predtým ako budete súhlasiť. Doporučujeme spojenie, ktoré môže byť zavedené cez normálne dial-up spojenie.
Requirements Simple installation
 DVB karty a nastavenia 
 Satelitný prístroj 
 PC 
 Software 
 Internet 
 Install the DVB PC card 
 Install the Europe Online software 
 Install the Telestar Satellite Dish 
Europe Online Special Offer

Spoločnosť - Tlačvý kútil - Kontaktujte Nás - Technické informácie - FAQ

Copyright © 2003-2005 Europe Online Investments S.A. Autirské práva. Súkrommé práva.