Technical Info - Internet Requirements
Požiadabky na Internet
  • Europe Online požaduje Internetové spojenie (Modem alebo ISDN spojenie) plus účet a dodávateľa internetového servisu.
  • Europe Online nedodáva Internetový servis, ale je kompatibilný so všetkými internetovými dodávatelmi.
Prosím zaznamenajte si niektorých dodávateľov ako napríklad AOL alebo Tiscali, ktoré nedodávajú podobné servery. EOL FastSurf nemôže byť pouýitý spolu s týmito dodávateľmi. Prosím kontaktujte vašeho dodávateľa predtým ako budete súhlasiť. Doporučujeme spojenie, ktoré môže byť zavedené cez normálne dial-up spojenie.
Europe Online Special Offer