Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite

Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite
EOL FastSurf - DSL-speed surfing, satellite DSL, high speed Internet, fast Internet, SkyBooster, Opensky
Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite   Spoločnosť Tlačvý kútil Kontaktujte Nás
EOL FastSurf - DSL-speed surfing, satellite DSL, high speed Internet, fast Internet, SkyBooster, OpenskyMediaThek - Streaming & Video on Demand (VOD, erotic, music, films, betting, games, softwares)Download - Download Centre & File Fetch, fast downloads, high speed downloads (mp3s, DVDs, movie trailers, game trailers, and software downloads)
Technical Info - dvb pci cards, sat TV dish, satellite coverage, DVB USB devices
FAQ - EOL FastSurf, E-Lert, Download Centre, File Fetch, MediaThek, Video on Demand, Fast 5, multicast downloads, streaming
Order Online our Broadband Services
Technical Info - Satellite Dish requirements
Požiadavky na satelitný prístroj

Satelitný prístroj je základný prvok v spojení cez Europe Online service. Satelitný prístroj vyšle signály pre začatie prenosu zo satelitu a s frekvenciami a lokalizuje mieto, kde je LNB (Low Noise Block Converter) namontovaný.

Ak práve nemáte satelitný prístroj pošleme vám podrobné infomácie o presnej veľksti satelitného prístroja s požiadavkami na geografickú oblasť akú vyžaduje váša inštalácia televízora alebo si kliknite na na jednu z nasledujúcich liniek:

 Satellite 7° na východ
Requirements Simple installation
 DVB karty a nastavenia 
 Satelitný prístroj 
 PC 
 Software 
 Internet 
 Install the DVB PC card 
 Install the Europe Online software 
 Install the Telestar Satellite Dish 
Europe Online Special Offer

Spoločnosť - Tlačvý kútil - Kontaktujte Nás - Technické informácie - FAQ

Copyright © 2003-2005 Europe Online Investments S.A. Autirské práva. Súkrommé práva.