Technical Info - Satellite Dish requirements
Požiadavky na satelitný prístroj

Satelitný prístroj je základný prvok v spojení cez Europe Online service. Satelitný prístroj vyšle signály pre začatie prenosu zo satelitu a s frekvenciami a lokalizuje mieto, kde je LNB (Low Noise Block Converter) namontovaný.

Ak práve nemáte satelitný prístroj pošleme vám podrobné infomácie o presnej veľksti satelitného prístroja s požiadavkami na geografickú oblasť akú vyžaduje váša inštalácia televízora alebo si kliknite na na jednu z nasledujúcich liniek:

 Satellite 7° na východ
Europe Online Special Offer